Digitalizacija nematerijalne kulturne baštine tijekom digitalnog pomaka

O projektu

Tijekom i zbog pandemije Covid-19, digitalni svijet imao je priliku pokazati svoju stvarnu snagu i sposobnosti. Ova ogromna potreba za tehnologijom utjecala je na mnoge aspekte svakodnevnog života, od osnovnih svakodnevnih obaveza kao što su kućanski poslovi do umjetničkih i kulturnih aktivnosti.

Nedostatak mogućnosti posjeta muzeju, umjetničkoj izložbi, prostoru koji ugošćuje kulturu uopće, značajno je istaknuo hitnu potrebu da se umjetnost i kultura dovedu kući, posebice u digitalnom obliku.

Rezultati projekta

Rezultat projekta

01

 • Uredsko istraživanje postojećih ICH modela i teorija digitalizacije.
 • Terensko istraživanje potreba kulturnih djelatnika na nacionalnoj razini.
 • Prijevod upitnika.
 • Izrada nacionalnog izvješća.
 • Sinteza završnog izvješća u jednom tijelu.
🡢

Rezultat projekta

02

 • Izrada nastavnog plana i programa osposobljavanja i priručnika za stručnjake.
 • Materijal i sadržaj za obuku.
 • Razvoj platforme za e-učenje.
 • Prilagodba materijala za obuku u platformi.

 

 

🡢

Rezultat projekta

03

 • Tehnički razvoj platforme za e-učenje iNTATINGBLE i digitalne karte te izrada engleske verzije.
 • Prijevod komponenti platforme.
 • Razvoj nacionalne verzije gamificirane platforme za e-učenje EVOLVE 5.0 platforme.
 • Poboljšanja i finalizacija platforme.

 

 

 

 

🡢

Partnerstvo

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. 2021-1-RO01-KA220-VET-000034794

Copyright © 2022 iNTANGIBLE. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive