Rezultatele proiectului

PR1 - Cercetare bibliografică/de birou și de teren

Cel dintâi rezultat preconizat al proiectului va fi produsul cercetării de teren și al celei bibliografice/de birou și va furniza informaţiile obținute din cercetarea metodelor şi a cadrelor de reglementare în domeniul digitizării PCI, din chestionarele completate de actori publici locali, autorităţi şi cetăţeni, din cercetarea bibliografică/de birou, conducând la identificarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul digitizării PCI. Scopul constă în identificarea lacunelor şi nevoilor de învăţare ale lucrătorilor din domeniul culturii şi ale specialiştilor PCI cu privire la competenţele digitale proprii şi în dezvoltarea competenţelor legate de digitizarea PCI şi de practicile inovatoare, mai ales ca răspuns la recenta tranziţie digitală apărută în urma pandemiei de COVID-19.

PR2 - Curriculumul cursului de formare şi Manualul pentru specialiști

Întrucât elementul de patrimoniu cultural imaterial (PCI) include diferite componente, precum text, material audio, fotografii, material video sau alte forme primare de suport, nu este surprinzătoare nevoia de reguli şi cerinţe speciale de păstrare. Curriculumul cursului de formare şi Manualul pentru specialiști iNTANGIBLE vor constitui un ghid inovator şi cuprinzător, având drept unic scop înţelegerea şi implementarea digitizării PCI. Rezultatele şi materialele elaborate pentru rezultatul anterior al proiectului vor servi drept bază pentru redactarea materialelor/modulelor de pregătire, componentele efective ale curriculumului de curs.

PR3 - Platformă de învăţare online şi hartă digitală

Platforma de învăţare online şi harta digitală vor constitui un spaţiu virtual dedicat rezultatelor proiectului și cursului de formare şi, în acelaşi timp, vor găzdui harta de arhivare digitală ce va fi dezvoltată. Scopul platformei de învăţare online iNTANGIBLE constă în două elemente: mai întâi, să prezinte materialele elaborate, să le facă disponibile pentru toate părţile interesate, apoi, să găzduiască harta digitală interactivă, care va cartografia patrimoniul cultural material şi imaterial din diferite locuri ale lumii. Harta comunitară digitală va oferi utilizatorilor posibilitatea de a prezenta PCI prin intermediul unui mediu digital inovator, servind, astfel, drept exemplu în ceea ce privește digitizarea, conservarea şi accesibilitatea PCI.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-VET-000034794

Copyright © 2022 iNTANGIBLE. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive