Parteneriatul

Complexul Muzeal Naţional MOLDOVA este cea mai mare organizaţie muzeală din estul României. Are sediul central în Palatul Culturii, binecunoscută clădire neogotică recent restaurată, unde se află patru mari muzee: Muzeul de Artă din Iaşi, ce continuă misiunea primei galerii de artă din România, înfiinţate în 1860 în cadrul primei instituţii moderne de învăţământ superior din ţară; Muzeul de Istorie a Moldovei, ce a preluat patrimoniul Muzeului de Antichităţi, fondat în 1916 în cadrul Universităţii din Iaşi; Muzeul Etnografic al Moldovei, întemeiat în 1943; Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, ale cărui colecţii au început să fie create în 1955. Tot în Palatul Culturii îşi desfăşoară activitatea Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului Cultural, ce cuprinde laboratoare de investigaţie ştiinţifică şi de restaurare adaptate diferitelor tipuri de material din care sunt realizate exponatele: piatră, ceramică, lemn, metal, textile, hârtie etc., şi care a sărbătorit 40 de ani de existenţă în 2015. Complexul Muzeal Naţional „Moldova” include în structura sa şi câteva muzee satelit: Muzeul Unirii din Iaşi, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iaşi. Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul de Sit Arheologic din Cucuteni şi Muzeul Viei şi Vinului din Hârlău.

Innovation Hive este o organizație privată non-profit situată în Grecia, specializată în domeniile cercetării și inovației. Acțiunile noastre urmăresc să îmbunătățească coeziunea economică și socială a societăților europene, în timp ce scopul nostru este să găsim soluții la noile provocări de inovare, să obținem creștere, durabilitate și să maximizăm impactul asupra societății. Filosofia organizației pentru atingerea acestor obiective se bazează pe metodologii de co-creare și o abordare cu patru elice. Implicarea părților interesate din industrie, știință și societate urmărește să creeze legături între întreprinderi, mediul academic și actorii civici pentru a dezvolta o combinație de cunoștințe, abilități, instrumente, valori și motivație. Scopul final este de a face diferența în societățile locale și de a reuși la cel mai înalt nivel principiile conceptelor de inovare socială.

Radiona – Zagreb Makerspace – Asociația pentru Dezvoltarea Culturii „do-it-yourself” Radiona.org este o organizație non-profit și un laborator cetățean format din makerspace/hackerspace, laborator de artă media, Repair Café și program de rezidență fondat în 2011. Organizația se ocupă de culturile DIY (do-it-yourself), DIWO (do-it-with-others) și DITO (do-it-together), concepte STEAM, educație non-formală interdisciplinară și intergenerațională și activități hibride. Laboratorul dezvoltă proiecte inovatoare, cu accent pe construirea comunității, participare, coeziune și incluziune socială, transfer de cunoștințe și co-creare. De asemenea, este activă în domeniile GLAM, CCI în context internațional și local, elaborarea politicilor la nivel municipal și internațional. Își concentrează activitățile pe educație, inovare, procese de cercetare, producție de artă, practici curatoriale, rezidențe, colaborări intersectoriale internaționale și interne, sisteme auto-sustenabile, activități comunitare de reparații, știință cetățeană și activități legate de conștientizarea socială.

Academia Română, cel mai important for cultural din România, are mai multe obiective principale: cultivarea limbii şi literaturii naţionale, studierea istoriei naţionale, activitatea de cercetare în domeniile ştiinţifice majore şi promovarea principiilor democratice şi etice de exprimare liberă a ideilor în domeniile ştiinţelor, artelor şi literelor. Activitatea sa este finanţată de stat, dar şi prin donaţii, moşteniri sau alte fonduri destinate realizării scopurilor academice. Cercetările derulate sub egida Filialei Iaşi a Academiei Române sunt legate în special de regiunea de nord-est a ţării.

STANDO LTD este o organizație de cercetare și educație cu sediul în Cipru, dedicată progresului cercetării și inovării. Suntem, în același timp, un Centru VET aprobat, acreditat de Autoritatea pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Cipru. Puterea întreprinderii noastre constă în primul rând în echipa noastră înalt calificată și în rețeaua sa extinsă de parteneri internaționali. Academicienii, cercetătorii și practicienii noștri dinamici și experimentați se angajează în implementarea proiectelor cofinanțate la scară largă și colaborează cu organizații din Cipru și din întreaga lume. Participam activ la planificarea si implementarea proiectelor nationale si internationale, cu scopul de a oferi solutii inovatoare care sa faciliteze dezvoltarea oamenilor si coeziunea societatilor. Din 2016, oferim o serie de traininguri profesionale și academice în cadrul Erasmus+ KA1 și KA2, precum și cursuri, seminarii și servicii de consultanță pentru diferite grupuri țintă (studenți, tineri, profesori, factori de decizie, părinți, adulți), cursanții și personalul furnizorilor de educație și formare profesională (VET) și din centrele pentru adulți.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-VET-000034794

Copyright © 2022 iNTANGIBLE. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive