Proiectul

Descrierea Proiectului

Lumea digitală a avut ocazia, în timpul şi ca efect al pandemiei de Covid-19, să îşi arate importanţa şi posibilităţile pe care le oferă. Multe aspecte ale vieţii de zi cu zi au fost afectate de această nevoie imensă de tehnologie, de la responsabilităţile cotidiene de bază, precum lucrul de acasă, până la activităţile artistice şi culturale. Imposibilitatea de a vizita un muzeu, o expoziţie de artă, spaţiile în care se organizează de regulă activităţi culturale, a evidenţiat nevoia urgentă de a aduce arta, cultura acasă, mai ales în formă digitală. Această transformare digitală implică un mod de viaţă sustenabil, neutru din punctul de vedere al climatului şi circular.

În timp ce publicul era în imposibilitatea de a călători şi de a explora lumea exterioară, industriile culturale şi creative (ICC) s-au străduit să găsească o cale pentru a face cultura şi istoria accesibile digital. Însă, în afară de patrimoniul cultural material, reprezentat de muzee, monumente, lucrări de artă, picturi, sculpturi etc., este nevoie să păstrăm şi să promovăm şi ceea ce nu este perceptibil cu ochii, adică patrimoniul cultural imaterial. 

Patrimoniul cultural imaterial constă în practici, expresii, cunoştinţe şi abilităţi pe care comunităţile, grupurile şi în unele cazuri indivizii le recunosc drept parte a patrimoniului cultural propriu. Proiectul iNTANGIBLE îşi propune să stabilească proceduri şi metodologii standardizate pentru conservarea patrimoniului cultural imaterial (PCI) şi pentru prezentarea acestuia prin intermediul metodelor moderne de digitizare.

Impact

Proiectul iNTANGIBLE şi rezultatele sale preconizate își propun să aibă un impact major asupra principalului grup-ţintă, şi anume specialiștii şi lucrătorii din domeniul culturii. În contextul pandemiei, digitizarea patrimoniului cultural a devenit noua prioritate în domeniul constituirii și conservării patrimoniului cultural; de aceea, impactul avut în vedere se referă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor digitale ale specialiștilor şi lucrătorilor din domeniul culturii pentru a se adapta rapidei tranziţii digitale, contribuindu-se, în acest fel, la sporirea accesibilității şi inovaţiei în domeniul patrimoniului cultural imaterial pe întreg teritoriul european. Mai mult decât atât, se doreşte ca proiectul să furnizeze metode de învăţare şi tehnici de digitizare noi, inovatoare. În cele din urmă, se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare cu privire la necesitatea conservării patrimoniului cultural imaterial şi la crearea de reţele şi de parteneriate puternice între lucrătorii din domeniul culturii, specialiștii din domeniul PCI, muzee şi galerii, medii artistice şi culturale în general.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-VET-000034794

Copyright © 2022 iNTANGIBLE. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive